Video bài giảng tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở

Decuongtuyentruyen.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc 5 video Bài giảng tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo đề cương tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho hòa giải viên.

Bài 1: Khái quát chung về hòa giải ở cơ sở:

Bài 2: Nguyên tắc hòa giải ở cơ sở: 

Bài 3: Hoạt động hòa giải ở cơ sở:

Bài 4: Kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Bài 5: Kiến thức chung về hòa giải cơ sở có nhạy cảm giới

Liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bài giảng tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở mới nhất

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *