Tag Archives: kỹ thuật trình bày văn bản

Video hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất

Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình vày văn bản hành chính mới nhất, được áp dụng từ ngày 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Từ ngày 15/6/2020, Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức, kỹ thuật …

Read More »