Trắc nghiệm Hướng dẫn 36 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm  Hướng dẫn Số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức khối Đảng

Bộ câu hỏi tìm hiểu Hướng dẫn Số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng gồm 51 câu.

Câu 1. Phông chữ trình bày trên văn bản của Đảng là?

a) Bộ mã các ký tự chữ Việt theo Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

b) Bộ mã các ký tự chữ Việt theo Tiêu chuẩn TCVN 6909:2002

c) Bộ mã các ký tự chữ Việt theo Tiêu chuẩn TCVN 6909:2003

Trắc nghiệm Hướng dẫn 36-HD/VPTW thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Trắc nghiệm Hướng dẫn 36-HD/VPTW thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

d) Bộ mã các ký tự chữ Việt theo Tiêu chuẩn TCVN 6909:2004

Đáp án A

Câu 2, Số trang văn bản trình bày như thế nào?

a) trình bày tại điểm giữa, cách mép dưới trang giấy 10 mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ; không đánh số trang đối với trang thứ nhất.

b) trình bày tại điểm giữa, cách mép trên trang giấy 10 mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ; không đánh số trang đối với trang thứ nhất.

c) trình bày tại điểm giữa, cách mép trên trang giấy 10 mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ; đánh số trang đối với trang thứ nhất.

Đáp án B

Câu 3. Số văn bản của liên cơ quan ban hành ghi như thế nào?

a) ghi liên tục với số văn bản cùng tên loại của cơ quan, tổ chức chủ trì.

b) ghi số văn bản cùng tên loại của cơ quan, tổ chức chủ trì.

c) ghi liên tục với số văn bản cùng tên loại của cơ quan, tổ chức chủ trì hoặc phối hợp

d) ghi liên tục với số văn bản cùng tên loại của cơ quan, tổ chức phối hợp.

Đáp án A

(Xem Bộ câu hỏi trắc nghiệm về thẩm quyền và thể thức văn bản của Đảng tại đây)

Câu 4. Cách trình bày kỹ thuật văn bản của Đảng mặt trước trên khổ giấy có kích thước 210 x 297 (tiêu chuẩn A4) theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/45/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng?

Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 15mm, cách mép trái trang giấy 35mm, cách mép phải trang giấy 15 mm

Cách mép trên trang giấy 25 mm, cách mép dưới trang giấy 25mm, cách mép trái trang giấy 35mm, cách mép phải trang giấy 15 mm

Cách mép trên trang giấy 25 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy 25mm, cách mép phải trang giấy 25 mm

Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy 30mm, cách mép phải trang giấy 15 mm.

Đáp án D

Câu 5.   Văn bản của ban chấp hành đảng bộ cơ sở, văn bản của ban thường vụ đảng uỷ cơ sở ghi tên cơ quan ban hành văn bản như thế nào?

a) ghi chung là đảng uỷ

b) ghi chung là đảng uỷ và tên đảng bộ cấp trên trực tiếp.

c) ghi chung là đảng uỷ và tên đảng bộ cấp trên

d) tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 6. Theo hướng dẫn số 36 thì ai có trách nhiệm kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình ký, phát hành

a) Cán bộ, nhân viên được giao soạn thảo văn bản

b) Người ký văn bản

c) Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòn

d) Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan

Đáp án D

Câu 7. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, phần tóm tắt ngắn gọn, chính xác chủ đề của nội dung văn bản gọi là gì?

a) Tên loại văn bản   b) Tiêu đề văn bản

c) Văn bản tóm tắt    d) Trích yếu nội dung văn bản

Đáp án  D

Câu 8. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, quy định nội dung trong công văn thì nội dung trích yếu được ghi dưới số và ký hiệu  – với cỡ, kiểu chữ?

a) Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường       b) Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, nghiêng

c) Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường      d) Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường, nghiêng

Đáp án C

Câu 9. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, Dấu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản xác nhận tính chất gì?

a) Trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản

b) Pháp nhân, pháp lý của cơ quan ban hành văn bản

c) Pháp nhân, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng

Đáp án C

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải trọn Bộ câu hỏi trắc nghiệm  Hướng dẫn Số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *