Bộ câu hỏi trắc nghiệm về thẩm quyền, thể thức văn bản của Đảng

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

Câu 1. Văn bản của Đảng chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi ?

a) chính cơ quan đã ban hành văn bản và cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

b) chính cơ quan đã ban hành văn bản

c) cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu thể thức văn bản của Đảng

d) chính cơ quan đã ban hành văn bản, hoặc cơ quan đảng cấp trên có thẩm quyền.

Đáp án D

Câu 2. Một văn bản của Đảng có thể được ban hành để ?

a) sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung trong một văn bản khác do cùng một cơ quan đảng ban hành

b) đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung trong một số văn bản khác do nhiều cơ quan đảng ban hành

c) đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung trong một số văn bản khác do cùng một cơ quan đảng ban hành

Đáp án C

Câu 3. Văn bản nào dưới đây không thuộc các thể loại văn bản của Đảng ?

a) Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chiến lược, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận, Quy chế

b) Quy định, Thông tri, Hướng dẫn, Thông báo, Thông cáo

c)Tuyên bố, Lời kêu gọi, Báo cáo, Kế hoạch, Quy hoạch, Chương trình, Đề án, Phương án, Dự án, Tờ trình, Công văn, Biên bản

d) Thông tư, Công điện, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận, Giấy ủy quyền

Đáp án D

Câu 4. Văn bản dùng để truyền đạt, trao đổi các công việc cụ thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng thuộc thể loại văn bản nào dưới đây ?

a) Công văn   b) Thông báo     c) Chỉ thị     d) Kết luận

Đáp án A

Câu 5. Văn bản dùng để thuyết trình tổng quát một đề án, một vấn đề, một dự thảo văn bản để cấp trên xem xét, quyết định thuộc thể loại văn bản nào dưới đây ?

a) Công văn    b) Tờ trình   c) Chỉ thị   d) Chương trình

Đáp án B

Câu 6. Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết. Quyết định. Chỉ thị. Kết luận. Quy chế.

b) Thông tri. Hướng dẫn. Thông báo. Báo cáo. Kế hoạch. Quy hoạch. Chương trình.

c) Đề án. Phương án. Dự án. Tờ trình. Công văn. Biên bản.

d) Chiến lược. Lời kêu gọi. Tuyên bố

Đáp án D

Câu 7. Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện ủy ban hành những văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết. Quyết định. Kết luận.Quy chế. Quy định. Thông báo. Thông cáo.

b) Báo cáo. Kế hoạch. Quy hoạch. Chương trình. Đề án. Phương án. Dự án.

c) Tờ trình. Công văn. Biên bản.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, gồm 30 câu phục vụ cho thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

9 comments

  1. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghệm về quy định 66-QĐ/TW với ạ. Em cảm ơn ạ.

  2. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghệm về quy định 66-QĐ/TW với ạ. Em cảm ơn ạ.

  3. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghệm về quy định 66-QĐ/TW, quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về quy định thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn 01 năm 2021 về một số vâbs đề thi hành điều lệ đảng với ạ. Em cảm ơn ạ.

  4. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghệm về quy định 66-QĐ/TW, quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về quy định thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn 01 năm 2021 về một số vấn đề thi hành điều lệ đảng với ạ. Em cảm ơn ạ.

  5. Cho em xin bộ câu hỏi trắc nghệm về quy định 66-QĐ/TW, quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về quy định thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn 01 năm 2021 về một số vấn đề thi hành điều lệ đảng với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.