Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Mẫu Quy ước xây dựng tộc họ văn hóa mới nhất năm 2021

Mẫu quy ước tộc họ văn hóa

TỘC…………..                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………..                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  QUY ƯỚC TỘC…………….  LỜI MỞ ĐẦU Tộc ước  (hay còn gọi là quy ước dòng họ) có chức năng giúp điều tiết các mối quan hệ giữa tập thể và các cá nhân trong …

Read More »

Xét nâng ngạch công chức: Phải ít nhất 02 lần được chiến sĩ thi đua cơ sở

Tiêu chuẩn xét nâng ngạch công chức

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực 01/12/2020. 1.Điều kiện xét nâng ngạch công chức Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện (Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành …

Read More »