Đề cương luật

Tổng hợp đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật mới nhất do https://trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020

 Chiều 16/11, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) với 100% đại biểu …

Read More »

Đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức chính phủ

Để kịp thời tuyên truyền Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, decuongtuyentruyen.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc đề cương tuyên truyền  gồm 02 phân: Phần 01 – Sự cần thiết ban hành Luật Tổ chức chính …

Read More »