Tư vấn

Tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp luật trên tất cả các lĩnh vực như: Hành chính, hôn nhân gia đình, đất đai, dân sự, hình sự…

Cán bộ hợp đồng có được xem là trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng công chức?

Thi tuyển công chức cấp xã huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Một số bạn đọc đề nghị decuongtuyentruyen.com cho biết trường hợp cán bộ hợp đồng chức danh công chức tại UBND các xã, phường, thị trấn có được xem là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật hiện nay không?. Decuongtuyentruyen.com trả …

Read More »