Căn cứ ban hành Thông báo chữ nghiêng hay thường?

 Ngày 05/3/2020, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Theo đó, căn cứ ban hành văn bản trong văn bản “Thông báo” nếu có phần căn cứ các quyết định thì phần căn cứ này có phải in nghiêng không? hay vẫn là kiểu chữ thường?. Đây là nội dung câu hỏi trên hệ thống thông tin tiếp nhận,xử lý kiến nghị  và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ (ngày 27/5/2020).

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Thể thức trình bày đối với văn bản hành chính được quy định tại điểm a khoản 6 Mục II Phần I Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Theo đó, căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng.

(Tải slide bài giảng tập huấn Nghị định 30 về công tác văn thư)

Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Căn cứ ban hành Thông báo là chữ thường hay chữ nghiêng?

Tuy nhiên, cũng nội dung câu hỏi tương tự như trên tại tài liệu Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước thì trả lời lại khác, cụ thể như sau:

Nghị định số 30/2020/N -CP căn cứ ban hành Nghị quyết, Quyết định được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng vậy căn cứ ban hành Thông báo,  Tờ trình trình bày như thế nào?

“Căn cứ ban hành văn bản được trình bày  bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng”. Vậy điểm này áp dụng đối với những loại văn bản nào, hay tất cả 29 loại văn bản hành chính?. Cần hướng dẫn cụ thể để tránh sự nhầm lẫn

Trả lời:  Điểm a khoản 6 Mục II Phụ lục I Nghị định số 30/2020/N -CP quy định cách trình bày căn cứ văn bản hành chính áp dụng đối với Quyết định và Nghị quyết, Quy định, Quy chế; Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ in nghiêng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.). Đối với các văn bản hành chính khác căn cứ ban hành văn bản trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng (theo cỡ chữ, kiểu chữ của phần nội dung văn bản).

Với cùng nội dung câu hỏi, cùng một cơ quan trả lời nhưng lại hướng dẫn khác nhau về căn cứ để ban hành thông báo. Lúc thì trả lời là in thường, kiểu chữ nghiêng, lúc in thường, kiểu chữ đứng. Vậy áp dụng hướng dẫn nào cho đúng?.

Phương Thảo

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 comments

  1. Theo Nghị định 30, căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng. Vậy cho em hỏi là cuối cùng là áp dụng đối với những loại văn bản hành chính cụ thể nào? Tất cả hay chỉ Nghị quyết, quyết định?

    • Theo như tài liệu giải đáp tại hội nghị tập huấn Nghị định 30, do vậy, theo decuongtuyentruyen.com thì thực hiện theo hướng dẫn, tức là dùng chữ nghiêng nếu trong thông báo hay các văn bản khác có phần căn cứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *