Tài liệu hỏi đáp về xử phạt lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc tài liệu hỏi đáp các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Câu 1: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thì hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.
  xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân gia đình
  Tài liệu hỏi đáp về xử phạt lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Câu 2. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thì hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

– Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

– Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

– Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi;

– Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn;

– Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

– Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Câu 3. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về sinh con bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thì người thực hiện hành vi vi phạm quy định về sinh con bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

huong dan thu tuc nuoi con nuoi
Xử phạt hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Câu 30. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về giám hộ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thì người thực hiện hành vi vi phạm quy định về giám hộ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã đăng ký giám hộ.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau:

– Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

– Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động của người được giám hộ.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu có)

Câu 4. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP thì người thực hiện hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau:

– Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp

– Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;

– Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

– Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật là văn bản, giấy tờ bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau:

– Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;

– Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau:

– Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;

– Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

– Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu có).

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *