Tổng hợp mẫu giấy tờ về quốc tịch theo Thông tư 02/2020/TT-BTP

Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch, có hiệu lực 24/5/2020.

1. Theo đó có 15 mẫu giấy tờ quốc tịch (tải ở cuối bài viết), cụ thể: 

Thông tư 02/2020/TT-BTP  về biểu mẫu giấy tờ quốc tịch
biểu mẫu giấy tờ quốc tịch
STTLoại mẫuKý hiệu
1.Đơn xin nhập quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-ĐXNQT.1
2.Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXNQT.2
3.Đơn xin trở lại quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-ĐXTLQT.1
4.Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXTLQT.2
5.Đơn xin thôi quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-ĐXTQT.1
6.Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

(Dùng cho người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện)

TP/QT-2020-ĐXTQT.2
7.Bản khai lý lịchTP/QT-2020-BKLL
8.Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-TKXĐCQTVN
9.Tờ khai đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-TKXNCQTVN
10.Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt NamTP/QT-2020-TKXNNGVN
11.Trích lục đăng ký xác định có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-TLXĐCQTVN
12.Giấy xác nhận có quốc tịch Việt NamTP/QT-2020-XNCQTVN
13.Giấy xác nhận là người gốc Việt NamTP/QT-2020-XNNGVN
14.Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơTP/QT-2020-PTNHS
15.Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc về quốc tịchTP/QT-2020-DS

2. Nguyên tắc sử dụng mẫu giấy tờ hộ tịch

Người có yêu cầu phải chịu trách nhiệm về những thông tin đã ghi trong mẫu Đơn, Bản khai lý lịch, Tờ khai; trường hợp cố ý khai sai lệch thông tin thì tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tải 15 biểu mẫu giấy tờ hộ tịch theo Thông tư 02/2020/TT-BTP và cách viết từng biểu mẫu tại đây

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *