Bài giảng

Tập hợp các slide bài giảng pháp luật do trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu. Tại đây các bạn có thể xem miễn phí các video về bài giảng pháp luật, nếu có nhu cầu tải slide powerpoint để tuyên truyền thì vui lòng liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải bài giảng.

Video tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2017

Clip tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Bộ luật HÌnh sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc …

Read More »

Video tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình 2014

huong dan thu tuc nuoi con nuoi

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng …

Read More »

Video tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng 2018. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com để tải.

Read More »

Video tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên …

Read More »

Video tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin

Trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND cấp xã

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ mail: …

Read More »

Video hướng dẫn xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ …

Read More »

Video tuyên truyền về quyền và bổn phận của trẻ em

Luật An ninh mạng quy định quyền con người như thế nào

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Trẻ em và văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung giới thiệu các quyền và bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, xã hội để trẻ em thực hiện quyền của mình. do https://trangtinphapluat.com biên …

Read More »