Trắc nghiệm Quy định 137-QĐ/TW về cơ quan chuyên trách thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định 137-QĐ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, thay thế cho Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018.

 Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể.

Câu 1. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023 Cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, gồm?

a) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo

b) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban nội chính

c) Văn phòng, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính

d) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính

Đáp án D

Câu 2. Ngoài 6 Cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập thêm cơ quan khác, cơ quan nào sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho cơ quan đó?

a) Ban Bí thư

b) Bộ Chính trị

c) Ban Chấp hành Trung ương

d) Ban Tổ chức Trung ương

Đáp án A

Trắc nghiệm Quy định 137-QĐ/TW về cơ quan chuyên trách thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy
Trắc nghiệm Quy định 137-QĐ/TW về cơ quan chuyên trách thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy

Câu 3. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023 Cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, gồm bao nhiêu cơ quan?

a) 5 cơ quan

b) 6 cơ quan

c) 7 cơ quan

d) 8 cơ quan

Đáp án B

Câu 4. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023 Việc thực hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh do cơ quan nào căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xem xét, quyết định?

a) Ban thường vụ tỉnh ủy

b) Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

c) Ban Tổ chức tỉnh ủy

d) Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án A

Câu 5. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023, Đầu mối bên trong (phòng và tương đương) của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được thống nhất thành lập trên một số cơ sở nào dưới đây?

a) Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

b) Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

c) Tối thiểu có 5 người mới thành lập một đầu mối. Trường hợp chưa bố trí đủ biên chế, ít nhất phải có 4 người mới được thành lập.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án D

Câu 6. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023, Tối thiểu có bao nhiêu người mới thành lập một Đầu mối bên trong (phòng và tương đương) của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy?

a) 4 người

b) 5 người

c) 6 người

d) 7 người

Đáp án B

Câu 7. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023,  Tối thiểu có 5 người mới thành lập một đầu mối. Trường hợp chưa bố trí đủ biên chế, ít nhất phải có bao nhiêu người mới được thành lập một Đầu mối bên trong (phòng và tương đương) của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy?

a) 4 người

b) 5 người

c) 3 người

d) Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án A

Câu 8. Quy định 137-QĐ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do cơ quan nào ban hành?

a) Ban Chấp hành Trung ương

b) Ban Bí thư

c) Bộ Chính trị

d) Ban Tổ chức Trung ước

Đáp án A

Câu 9. Theo Quy định 137-QĐ/TW năm 2023, Quan hệ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy là?

a) quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

b) quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức và cán bộ theo phân cấp.

c) hợp tác bình đẳng

d) hiệp thương dân chủ

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định 137-QĐ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, gồm 60 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *