Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, có hiệu lực từ 20/10/2020.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT phù hợp cho việc tìm hiểu, ôn thi viên chức ngành giáo dục.

Câu 1. Trường tiểu học là?

a) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

thông tư 28/2020/tt-bgdđt điều lệ trường tiểu học
thông tư 28/2020/tt-bgdđt điều lệ trường tiểu học

c) cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án A

Câu 2. Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình nào?

a) công lập và dân lập

b) công lập và tư thục.

c) công lập hoặc tư thục.

Đáp án B

Câu 3. Đâu không phải là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học

a). Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

b) Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

c) Xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá – giáo dục ở địa phương.

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học – kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

Câu 4. Trường tiểu học công lập do ai đầu tư?

a) Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu

b) nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) Cả A và B

Đáp án A

Câu 5. Trường tiểu học tư thục do ai đầu tư?  

a) Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu

b) nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) Cả A và B

Đáp án B

Câu 6. Trường tiểu học do cơ quan nào thành lập và quản lý?

a) UBND cấp tỉnh

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

c) UBND cấp huyện

d) Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đáp án C

Câu 7. Hội đồng trường của trường công lập là?

a) tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện sở hữu của nhà trường và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.

b) là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

c) Cả A và B

Đáp án A

Câu 8. Hội đồng trường của trường tư thục là?

a) tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện sở hữu của nhà trường và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.

b) là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

c) Cả A và B

Đáp án B

Câu 9. Mỗi lớp học có không quá bao nhiêu học sinh do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách?

a) 30   b) 35   c) 40   d) 45

đáp án B

Câu 10. Mỗi lớp học hoà nhập có không quá bao nhiêu học sinh khuyết tật, trường hợp đặc biệt, hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện thực tế để sắp xếp, bố trí thêm học sinh khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những học sinh khuyết tật có nhu cầu và có khả năng học tập đều được đi học?

a) 01    b) 02    c) 03    d) 04

Đáp án B

Liên hệ email: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

31 comments

 1. GƯI GIÚP EM VỚI Ạ CÂU HỎI VỀ TT 28

 2. gửi giúp em bộ câu hỏi trắc nghiệm về thông tư 28 với ạ. em cảm ơn

 3. có thể cho e xin bộ trắc nghiệm TT32/2018; tt 28/2020, cv 4612/bgdđt ko, em cảm ơn nhiều

 4. có thể cho e xin bộ trắc nghiệm TT32/2018; tt 28/2020, tt 27/2020 và cv 4612/bgdđt ko, em cảm ơn nhiều

 5. Nguyễn Thị XUyến

  có thể cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về thông tư 27, thông tư 28 dduocj không ạ

 6. mình muốn mua bộ câu hỏi trắc nghiệm thông tư 27 đánh giá học sinh, thông tư 28 về điều lệ trường tiểu học, thông tư 20 về chuẩn nghề nghiệp

 7. cho em xin bộ câu hỏi trác nghiệm thông tư với ạ. Em xin cảm ơn ạ.

 8. Nguyễn Thị Lự

  Có thể ho mình bộ câu hỏi về thông tư 27 ko ạ

 9. Cho em xin hoặc mua vs ạ

 10. Ngọ Phượng

  cho mình xin bộ đề trắc nghiệm điều lệ trường tiểu học số 28/2020 với ạ.

 11. Nguyễn Nhật Khanh

  Cho e xin bộ trắc nghiệm TT27/2020; tt 28/2020, luật giáo dục, em cảm ơn nhiều ạ.

 12. AD có thể cho e xin bo trắc nghiệm và tài liệu kiến thức chung tieu học qua mail k

  Em xin cảm ơn AD nhìu ạ

 13. AD có thể cho e xin bo trắc nghiệm và tài liệu kiến thức chung tieu học qua mail k

  Em xin cảm ơn AD nhìu ạ

 14. Ad có thể cho em xin bộ trắc nghiệm về thông tư 28/2020 qua mail không. Em xin cảm ơn ad nhiều

 15. Ad có thể cho em xin bộ trắc nghiệm về thông tư 28/2020 qua mail không. Em xin cảm ơn ad nhiều

 16. Có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về TT28/2020 qua mail không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *