16 mẫu văn bản giải quyết khiếu nại áp dụng từ 10/12/2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Theo đó, có 16 mẫu văn bản được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau (Tải mẫu từng văn bản ở cuối bài viết). So với Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thì số lượng biểu mẫu là bằng nhau, tuy nhiên Nghị định 124/2020/NĐ-CP có một số mẫu mới và cũng bỏ một số mẫu theo Thông tư 07,, cụ thể:

+ Một số mẫu mới như: Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại; Tách mẫu công văn trưng cầu giám định thành 02 mẫu:

Mẫu văn bản ủy quyền đối thoại giải quyết khiếu nại
Mẫu đơn khiếu nại, mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, băng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại.

+ Không quy định một số mẫu được quy định tại Thông tư 03 như: Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; mẫu quyết địnhVề việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

Mẫu số 01Đơn khiếu nại
Mẫu số 02Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu số 03Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại
Mẫu số 04Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
Mẫu số 05Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại
Mẫu số 06Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại
Mẫu số 07Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 08Biên bản giao nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 09Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, băng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 10Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 11Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
Mẫu số 12Quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
Mẫu số 13Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
Mẫu số 14Biên bản đối thoại với người khiếu nại
Mẫu số 15Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu
Mẫu số 16Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai

Tải toàn văn 16 biểu mẫu dùng trong giải quyết khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Khiếu nại 2011

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *