Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp lệnh quản lý thị trường

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu pháp lệnh quản lý thị trường năm 2016  phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

Câu 1. Theo Pháp lệnh quản lý thị trường thì Hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường là?

a) việc tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác khi được Chính phủ giao

b) việc tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, công dân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác khi được Chính phủ giao

c) việc tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác khi được Quốc hội giao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp lệnh quản lý thị trường
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp lệnh quản lý thị trường

d) việc tiến hành xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, công dân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và lĩnh vực khác khi được Chính phủ giao

Đáp án A

Câu 2. Theo Pháp lệnh quản lý thị trường thì Hoạt động thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường là?

a) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với tổ chức, công dân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

b) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

c) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với doanh nghiệp, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

d) hoạt động thanh tra của cơ quan Quản lý thị trường đối với cá nhân trong việc chấp hành pháp luật liên quan đến quản lý thị trường

Đáp án B

Câu 3. Theo Pháp lệnh quản lý thị trường thì Địa bàn hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường gồm?

a) địa điểm sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại của tổ chức, cá nhân;

b) địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, sân bay, bến tàu, bến xe;

c) các tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ địa bàn hoạt động của hải quan

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 4. Nội dung quản lý nhà nước đối với lực lượng Quản lý thị trường bao gồm?

a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển lực lượng Quản lý thị trường; Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng Quản lý thị trường; Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức Quản lý thị trường; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại trong hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

c) Thống kê nhà nước về hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; Hợp tác quốc tế liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường, gồm trao đổi thông tin, hợp tác nghiệp vụ, ký kết và tổ chức thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

d) Tất cả nội dung trên

Đáp án D

Câu 5. Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước đối với lực lượng Quản lý thị trường?

a) Quốc hội   b) Chính phủ   c) Bộ Nội vụ  d) Bộ Công thương

Đáp án B

Câu 6. Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với lực lượng Quản lý thị trường; chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường?

a) Bộ Nội vụ    b) Bộ Tài chính    c) Bộ Công trương   d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đáp án C

Câu 7. Công chức Quản lý thị trường không được tham gia Đoàn kiểm tra trong trường hợp?

a) có vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của mình hoặc của vợ, chồng là đối tượng kiểm tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức là đối tượng kiểm tra.

b) có vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh ruột, chị ruột là đối tượng kiểm tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức là đối tượng kiểm tra.

c) có vợ, chồng, con, bố, mẹ là đối tượng kiểm tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức là đối tượng kiểm tra.

d) có vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh ruột, chị hoặc em của mình hoặc của vợ, chồng là đối tượng kiểm tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức là đối tượng kiểm tra.

Đáp án A

Liên hệ email trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu pháp lệnh quản lý thị trường năm 2016 gồm 41 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *