Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 52 về Điều lệ trường mầm non

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ trường mầm non phù hợp cho việc ôn thi viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Câu 1. Theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT thì Vị trí của trường mầm non là?

a) Trường mầm non là cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) Trường mầm non là cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Mầm non
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Mầm non

c) Trường mầm non là cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng.

Đáp án A

Câu 2. Một trong những nhiệm vụ của trường mầm non là?

a) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ đủ 03 tháng tuổi đến đủ 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

c) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đáp án C

Câu 3  Các loại hình của trường mầm non bao gồm?

a) Trường mầm non công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

b) Trường mầm non dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) Trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 4. Trường mầm non công lập do?

a) Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

b) cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Đáp án A

Câu 5. Trường mầm non dân lập do?

a) Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

b) cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Đáp án B

Câu 6. Trường mầm non tư thục do?

a) Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.

b) cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.

c) nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

Đáp án C

Câu 7. Tên trường nếu sử dụng tên nước ngoài, phải ghi như thế nào?

a) phải ghi bên dưới tên tiếng Việt và cỡ chữ lớn hơn tên tiếng Việt

b) phải ghi bên dưới tên tiếng Việt và cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt

c) phải ghi bên dưới tên tiếng Việt và cỡ chữ bằng tên tiếng Việt

d) phải ghi bên trên tên tiếng Việt và cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt

Đáp án B

Câu 8.Thẩm quyền quyết định thành lập Trường mầm non?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đáp án A

Câu 9.Thẩm quyền quản lý Trường mầm non?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đáp án B

Câu 10. Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ như thế nào?

a) ít nhất nữa tháng một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lực chuyên môn.

b) ít nhất một tháng một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lc chuyên môn.

c) ít nhất hai tháng một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lực chuyên môn.

d) ít nhất một tuần một lần theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển năng lực chuyên môn.

Đáp án B

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải trọn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Mầm non., Gồm 55 câu trắc nghiệm có đáp án kèm theo

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *