Trắc nghiệm Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chtiết thhành một số điều của Luật ngân sách nhà nước  năm 2015 phục vụ cho việc tìm hiệu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Câu 1. Theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP thì Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp từ các nguồn nào?

a) Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật; Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại.

b) Vay trong nước từ phát hành trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;

c) Vay ngoài nước từ các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ các nước, các định chế tài chính các nước và các tổ chức quốc tế; phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế; không bao gồm các khoản Chính phủ vay về cho các tổ chức kinh tế vay lại.

d) Tất cả đáp án trên

đáp án A

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách

Câu 2. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì mức dư nợ vay của ngân sách địa phương như thế nào?

a) không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

b) không vượt quá 50% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

c) không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

đ) không vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

Đáp án C

Câu 3.  Theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP thì Quỹ dự trữ tài chính là?

a) quỹ của Nhà nước được thành lập ở trung ương

b) quỹ của Nhà nước được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh.

c) quỹ của Nhà nước được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện.

d) quỹ của Nhà nước được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Đáp án B

Câu 4. Kinh phí hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội bao gồm: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam được ngân sách nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc như thế nào?

a) ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định với các nguồn thu theo Điều lệ của các tổ chức này.

b) ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định với các nguồn thu theo Luật của các tổ chức này.

c) ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định với các nguồn thu theo pháp luật của các tổ chức này.

d) ngân sách cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định với các nguồn thu theo Điều lệ của các tổ chức này.

Đáp án A

Câu 5. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tc nào?

a) ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch giữa dự toán chi được xác định theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định với các nguồn thu theo Điều lệ của các tổ chức này.

b) tự bảo đảm

c) được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

d) tất cả đáp án trên

Đáp án B

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chtiết thhành một số điều của Luật ngân sách nhà nước  năm 2015, gồm 58 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *