Slide bài giảng Nghị định 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu slide bài giảng Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 20/9/2020 và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112, có hiệu lực 20/9/2023

Slile phù hợp cho việc tìm hiểu các điểm mới của Nghị định 112/2020/NĐ-CP, Nghị định 71/2023/NĐ-CP so với các Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Liên hệ email: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com, hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Nghị định 112/2020/NĐ-CP

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *