Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc clip hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương Chương 1

Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương Chương 2

Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương Chương 3

Luật Tổ chức chính quyền địa phương là môn bắt buộc trong thi công chức, thi nâng ngạch công chức. Để tải toàn văn 55 câu trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi, bổ sung 2019, vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *